Policie ČR, služba cizinecké policie

§ 163


(1) Ředitelství služby cizinecké policie
a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho vyřazení z tohoto systému,
c) provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti,
d) metodicky řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie,
e) rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích osob a vyřazení z této evidence,
f) ve správním řízení.

Vychází ze zákona č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů


www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2022, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí