Zařízení pro zajištění cizinců

Zařízení pro zajištění cizinců slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění, případně jde o osoby, které mají být předány do jiných členských států EU. Klientelu tvoří osoby, které vstoupily a pobývají na území ČR nelegálně, porušily tedy platné zákony.

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-situace-v-zarizenich-pro-zajisteni-cizincu.aspx


www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2022, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí