Co jsou potřeby dítěte a rodiny?

Potřeby dětí a jejich naplňování jsou klíčovým východiskem pro vyhodnocení situace dítěte, včetně možných rizik ohrožujících dítě a zdrojů opory. Zřetel na naplňování potřeb dítěte by měl určovat způsoby řešení rizikových jevů, podobu optimální sítě podpůrných subjektů a také jednotné principy, kterými se tyto subjekty při své práci řídí. Výčet 6 hlavních potřeb je odvozen ze strukturovaného vyhodnocování situace dítěte a rodiny dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2021, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí